← Культурологія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Питання культурології = Issues in Cultural Studies : зб. наук. пр. / Засновник Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; гол. ред. Ірина Петрова. – Київ : ВЦ "КНУКіМ", 2021. – Вип. 37. – 236 с.

Анотація

У «Питаннях культурології» висвітлюються актуальні питання теорії та історії української  і світової культури. «Питання культурології» публікує статті, що стосуються різних культур, у вигляді оригінальних дослідницьких статей з такої тематики: культурологія; теорія та історія української та світової культури; вивчення і збереження культурної спадщини; музейні дослідження; філософія культури; лінгвокультурологія; методи дослідження культури; культура та релігія; культурно-дозвіллєвої діяльністі; культура як цінність та феномен буття; аналітика сучасних культурологічних дискурсів та ін.

Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів.