← Релігієзнавство (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Історія релігій в Україні : наук. щорічник / Засновник Львівський музей історії релігії, НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Від-ня релігієзнавства, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; гол. ред. Мирон Миколайович Капраль. – Львів : Вид-во Львів. музею історії релігії "Логос", 2021. – Вип. 31. – 299 с.

Анотація

У збірнику представлено дослідження з історії Греко-католицької та Православної Церков ранньомодерного й модерного періодів, розкрито окремі аспекти діяльності братств, парафій, монастирів і духовних осіб, висвітлено обрядове життя Церкви, зовнішні форми богопочитання, а також різні історіографічні аспекти релігієзнавчих студій. Проаналізовано релігійно-конфесійну ідентичність сучасного православного середовища, показано діяльність свідків Єгови в Україні.

Для релігієзнавців, істориків, філософів та усіх, хто цікавиться історією релігій.