← Педагогіка (за жовтень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспектив = Pedagogical innovations:ideas, realities, perspectives = Педагогические инновации: идеи, реалии, перспективы. НАН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України : зб. наук. пр. Вип 1(18). – Київ, 2017.

 

Анотація

У наукових працях, що входять до збірника, висвітлюються проблеми освітніх інновацій та реформування освіти в цілому, в Україні та за її межами, а також проблеми використання педагогічно доцільних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, його керівництво у закладах освіти різних форм акредитації та власності.

Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, педагогів, учителів, вихователів системи освіти, здобувачів, аспірантів, докторантів, керівників закладів освіти, а також спеціалістів причетних до управління освітньою діяльністю.