← Філософія (за червень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософська думка = Philosophical Thought : укр. наук.-теоретич. часопис / Засновник НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. Сергій Пролеєв. – Київ : Академперіодика, 2021. – № 1: Спадщина Вебера.

Анотація

Пріоритетом журналу є праці, які відображують загальнотеоретичні та практичні проблеми філософії.