← Культурологія (за червень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Засновник Нац. акад. образотвор. мистец. і архіт. ; відп. ред. В. Г. Чернявський. – Київ : НАОМА, 2020. – Вип. 29. – 86 с.

Анотація

у збірнику публікуються дослідницькі та науково-методичні праці, що висвітлюють питання художньої освіти, мистецько-освітньої практики, проблеми образотворчого мистецтва та архітектури, охорони й реставрації пам’яток архітектури, архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України, питання розвитку архітектури та житлового будівництва на сучасному етапі, а також проблеми українського станкового й монументального живопису, декоративно-ужиткового мистецтва. Збірник рекомендований для викладачів, аспірантів, студентів вищих мистецьких закладів, мистецтвознавців, художників, архітекторів, шанувальників образотворчого мистецтва і архітектури.