← Історія (за червень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : наук. журн. з іст. та архівознавства України / Засновник НАН України. Ін-т історії України, Сум. держ. ун-т ; гол. ред. С. І. Дегтярьов. – Суми : СумДУ, 2020. – № 35. – 83 с.

Анотація

Журнал розрахований на науковців-істориків, які досліджують проблемні питання історії України, всесвітньої історії, архівознавства та джерелознавства.