← Філософія (за травень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософія освіти = Philosophy of Education : наук. часопис / Засновник АПН України, Ін-т вищої освіти, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; гол. ред. Л. Горбунова. – Київ : Майстер-клас, 2020. – № 1 (26). – 355 с.

Анотація

Презентує широкий спектр філософських та освітніх питань, зокрема проблем трансформації освіти в контексті глобалізації, інформаційно-комунікаційної революції в умовах транзитного суспільства, яким є Україна. Формує простір філософського дискурсу, виводить сучасні дослідження на розуміння стратегій реформування освіти в ХХІ столітті з позицій різних методологій і філософських підходів.