← Релігієзнавство (за травень 2021 р.)

Бібліографія

Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / Засновник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; гол. ред. Г. П. Шевченко. – Луганськ ; Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – Вип. 5 (98). – 271 с.

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.

Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками.