← Мистецький простір (за квітень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явище : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. дистанц. конф. (з міжнар. участю), 6-7 квітня 2020 р. / Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки; Редкол. Ю. М. Новіков, С. В. Хананаєв, О. М. Берегова; Ред.- упоряд. В. В. Громченко.– Дніпро : Грані, 2020.– 119 с.

Анотація

Збірник укладено на основі матеріалів ІV Всеукраїнської науковопрактичної дистанційної конференції (з міжнародною участю) «Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явище», присвяченої дослідженню багатогранності новочасного музичного мистецтва як складової новітньої соціальної культури. Конференцію проведено Дніпропетровською академією музики ім. М. Глінки 6 – 7 квітня 2020 року в дистанційному форматі на основі електронного збірника тез доповідей учасників наукового заходу.