← комп'ютерні системи (за квітень 2021 р.)

Бібліографія

Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки : наук. журн. : щорічник / Засновник Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; гол. ред. М. М. Глибовець. – Київ : НаУКМА, 2020. – Т. 3. – 161 с.

Анотація

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі сучасної кiбернетики, інформатики та програмування.

Журнал адресовано науковцям, фахівцям, викладам, докторантам, аспірантам, студентам, а також усім зацікавленим у наукових дослідженнях у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій.