← Історія (за квітень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури : наук. журн. : щорічник / Засновник Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; гол. редкол. М. Собуцький. – Київ : НаУКМА, 2020. – Т. 3. – 116 с.

Анотація

Матеріали чергового тому присвячені таким галузям, як феноменологія культури, давня культура та історична культурологія, пам’яткознавство, іконологія та семіотика культури тощо. Розраховано на науковців, викладачів, студентство, працівників культурно-освітніх установ й усіх, хто цікавиться проблемами світової та вітчизняної культури.