← Література з питань екології (за квітень 2021 р.)

Бібліографія

Гбур Л. В. Адміністративні делікти у сфері використання та охорони водних ресурсів України : монографія / Л. В. Гбур. – Київ : НУБіП України, 2020. – 119 с. : схеми.

Анотація

У монографії показано сфера використання та охорони водних ресурсів України, у процесах життєдіяльності людського організму, охарактеризовано проблеми водозабезпечення та водокористування у світі та в Україні, висвітлено основні технологічні аспекти систем водопостачання і очистки стічних вод, питання гідроекологічної експертизи проектів цих систем і поточного нагляду за їх функціонуванням, наведено методики розрахунку умов скидання стічних вод у водні об'єкти та оцінки забруднення природних вод.