← Медицина (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Дерматологія та венерологія = Dermatology and Venereology : наук.-практ. фах. журн. / Засновник НАМН України. ДУ "Ін-т дерматології та венерології " ; гол. ред. Я. Ф. Кутасевич. – Харків : ДУ "Ін-т дермат. та венерол. НАМН Укр.", 2020. – № 2 (88) .

Анотація

Науково-практичний журнал публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці.