← Економіка (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економіка та право. Серія : Економіка, Серія: Право = Economy and law = Экономика и право : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т економ.-правових досліджень, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; гол. ред. В. А. Устименко. – Київ : Академперіодика, 2020. – № 4 (59). – 99 с.

Анотація

У журналі публікуються наукові статі з теоретичних і прикладних проблем економіки та права, а також з економічної та юридичної тематики. Журнал призначений для викладачів, наукових співробітників, фахівців підприємств та установ, представників ділових кіл, а також судових, правоохоронних і господарських органів, аспірантів та студентів.