← Філософія (за березень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософські пошуки : часопис / Засновник Ін-т філософії, логіки і соціології ; відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Львів : ІФЛІС : Ліга-Прес, 2020. – Вип. 2 (12): До 250 -річчя з дня народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. – 171 с.

Анотація

У часописі вміщені наукові статті, присвячені знаменній даті в історії світової філософії – 250 річчю Г. В. Ф. Гегеля, що справив надзвичайно потужний вплив на всі складові та парадигмальні засади історико-філософського процесу. Статті та матеріали, розміщені в даному випуску журналу, присвячені філософсько-методологічним, антропологічним, історико-філософським, соціально-історичним та особи істіно-екзистенційним аспектам філософії Гегеля, його ідеям щодо розвитку суспільства, культури і науки. Для викладачів, аспірантів та студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури.