← Історія (за березень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Український історичний журнал : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т історії України, НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; гол. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2020. – № 5 (554) .

Анотація

Цей журнал велику увагу приділяє проблемам історії України, всесвітньої історії, питанням змісту і методики викладання історії в навчальних закладах країни.