← Медицина (за лютий 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Буковинський медичний вісник : укр. наук.-практ. журн. / Засновник ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; гол. ред. Т. М. Бойчук. – Чернівці : БДМУ, 2020. – Т. 24, № 3 (95) .

Анотація

У журналі «Буковинський медичний вісник» публікуються статті з клінічної та експериментальної медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи описані в статтях, представлені чи прийняті для опублікування в інших виданнях, як вітчизняних, так і зарубіжних.