← Філософія (за січень 2021 р.)

Бібліографія

Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щокварт. наук.-прак. журнал / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; гол. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4. – 108 с.

 

Анотація

Головна мета видання є сприяння розвитку психолого-педагогічної та філософської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти актуальних питань філософії, педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання.