← Медицина (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Проблеми кріобіології і кріомедицини = Problems of Cryobiology and Cryomedicine : наук.-теор. журн. / Засновник Ін-т пробл. кріобіол. і кріомед. НАН України ; гол. ред. А. М. Гольцев. – Харків : Ін-т проб. кріобіології і кріомедицини НАН України, 2020. – Т. 30, № 3 .

 

Анотація

В цьому журналі публікуються оригінальні статті, пов'язані з проблемами низькотемпературної біології та медицини, а також суміжних галузей науки.