← Мистецький простір (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Юр М. В. Метамодель українського живопису : монографія / Марина Володимирівна Юр ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Вінниця : Твори, 2019. – 426 с.

Анотація

Наукове дослідження присвячено українському живопису XIX – початку XXI  століття, охарактеризовано особливості його розвитку в межах національної, конвенціональної та авторської концептуальних моделей, об’єднаних у мета модель. Новий підхід до вивчення живопису ґрунтується на теоретичних засадах категорії «художнього простору», експерименту, модифікації художньої мови, механізмах транзитивності у набутті нових художніх якостей творів, виразу трансцендентних цінностей. Монографія адресована мистецтвознавцям, культурологам, викладачам, аспірантам, студентам мистецьких освітніх закладів, художникам, дизайнерам.