← Релігієзнавство (за жовтень 2020 р.)

Бібліографія

Історія релігій в Україні : наук. щорічник / Засновник Львівський музей історії релігії, НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Від-ня релігієзнавства, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; гол. ред. Мирон Миколайович Капраль. – Львів : Вид-во Львів. музею історії релігії "Логос", 2020. – [Спец. вип.]: Історія релігій в Україні: актуальні питання . – 283 с.

Анотація

Збірник створений з метою розширення науково-дослідної роботи з питань історії релігії та історії сакрального мистецтва, забезпечення належних умов для вивчення проблем релігійного руху в Україні та його впливу на духовний розвиток і культуру українського народу.