← Мистецький простір (за вересень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Аду Д. Т. Мистецтво джазу: історія, теорія, методика : навч.-метод. посіб. : для студентів муз. закл. вищ. освіти / Денніс Томасович Аду, Олександр Йосипович Вишнепольський, Наталія Вікторівна Лебедєва ; Київ. муніцип. акад. музики ім. Р. М. Глієра ; ред.- упоряд. Інна Анатолівна Тимченко-Бихун, Наталія Анатоліївна Панова. – Київ : "LAT & K", 2019. – 191 с. : ноти.

Анотація

Навчально-методичний посібник висвітлює окремі частини курсу «Історія джазової музики» для студентів спеціалізації «Музичне мистецтво естради (джаз)».

Навчально-методичний посібник призначається викладачам і студентам музичних закладів вищої освіти.