← Філософія (за вересень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : зб. наук. пр. / Засновник Запоріз. держ. інженерна акад. ; гол. ред. Валентина Воронкова. Запоріжжя : ЗДІА, 2019. Вип. 77: Філософія .

Анотація

Цілі журналу: розвиток наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування; інтернаціоналізація української науки та освіти у галузі публічного управління та адміністрування. Експертна підтримка органів державної влади та місцевого самоврядування України. Адаптація системи публічного управління та адміністрування України та стандартів Європейського Союзу.