← Право (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий наук.-метод. зб. / Засновник Київ. наук.-дослід. ін-т суд. експертиз М-ва юстиції України ; гол. ред. О. Г. Рувін. Київ : КНДІСЕ, 2020. Вип. 65.

Анотація

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза» вітчизняне, наукове, юридичне, інформаційне видання, ключене до Переліку наукових фахових видань України, що видається один раз на рік, друкується змішаними мовами: українською, російською, англійською та розповсюджується на території держави та за її кордоном. В збірнику відображені підсумки наукових досліджень в області теорії та історії судової експертизи, розробок та вдосконалення методик різних видів судово-експертних досліджень. Розглянуто актуальні питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів. Для судових експертів, працівників органів досудового розслідування, суддів, викладачів.