← Література з питань екології (за серпень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Дмитрук, Ю. М. Еколого-еволюційна методика оцінки фонового вмісту мікроелементів у грунтах : монографія / Ю. М. Дмитрук ; Чернів. нац.   ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів.нац. ун-т, 2016. – 208 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографії вперше в Україні на основі даних польових обстежень та аналітичних визначень розкрито сутність палеогрунтогеохімічного методу, описано методичні підходи для його реалізації та проведено теоретичне обґрунтування процесу становлення фонового вмісту мікроелементів на основі дослідження різновікових грунтів як сучасних денної поверхні, так і похованих під археологічними пам’ятками.

Для студентів, аспірантів і викладачів природничих спеціальностей: екологів, ґрунтознавців, географів та археологів, а також для практиків, які безпосередньо займаються геохімічними вишуками в галузі аграрного виробництва, охорони довкілля, медико-екологічного напряму.