← Філософія (за липень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Anthropological Measurements of Philosophical Research : зб. наук. пр. / Засновник Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; гол. ред. В. В. Хміль. – Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. – Вип. 16 .

Анотація

У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.