← комп'ютерні системи (за липень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського = Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University : наук. журн. / Засновник Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; гол. ред. М. В. Загірняк. – Кременчук : КрНУ ім. М.Остроградського, 2019. – Вип. 6 (119) .

Анотація

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних досліджень і прикладних розробок у таких галузях знань: освіта, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, природничі науки, інформаційні технології, механічна інженерія, електроніка та телекомунікації, електрична інженерія.