← ЗНО, навчальна література (за червень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Версаль Н. І. Фінансові шоки в банківській системі України: теорія, практика та шляхи адаптації : монографія / Наталія Іванівна Версаль ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ямчинський О. В., 2019. – 470 с.

Анотація

Невизначеність є однією з основних характеристик сучасного глобалізованого світу. Це означає, що постійно існує загроза виникнення шокових ситуацій різного походження. У результаті дослідження фінансових шоків, які мали місце в останню декаду в Україні, з’ясовано, що в порівнянні з іншими країнами існує значний розрив у застосуванні практик задля подолання фінансових шоків та відновлення фінансової стабільності банківської системи України.

Для науковців, фахівців фінансової сфери, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться особливостями функціонування банківської системи України в умовах фінансових потрясінь.