← Право (за січень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Право та інновації = Law and Innovations : наук.-практ. журн. / Засновник Наук.-дослід. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України ; гол. ред. С. М. Прилипко. – Харків : Юрайт, 2019. – № 3 (27) .

Анотація

Метою журналу є висвітлення та дослідження граней, аспектів та парадигм сучасного інноваційного простору з ціллю розробки і вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження інновацій у різні сфери соціального та економічного буття.