← Право (за листопад 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Альманах права : наук.-практ. юрид. журн. : щорічник / Засновник НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; гол. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – Вип. 10.

 

Анотація

У виданні досліджено проблеми правового моніторингу та правової експертизи, наведено концептуальні підходи до визначення цих категорій. Певна увага присвячена відповідним класифікаціям та типологія зазначених явищ, що представлені у вітчизняній теорії та зарубіжній правовій думці. Окремий вектор присвячено ролі і значенню доктрини у забезпеченні ефективності право реалізаційних процедур.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.