← Педагогіка (за листопад 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Education and Pedagogical Sciences = Освіта та педагогічна науки : журнал / Засновник Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ : Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2019. – № 1 (170) .

Анотація

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки). Постанова президії ВАК України від 14.10.2009 року № 1-05/4 та додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.01.2013 № 54.