← Педагогіка (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Педагогічний часопис Волині : журнал / Засновник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; гол. ред. А. В. Лякішева. – Луцьк, 2019. – № 2 (13).

Анотація

У журналі «Педагогічний часопис Волині» висвітлюються актуальні питання із галузі знань «освіта» (науки про освіту – дошкільна, початкова, середня та професійна (за спеціалізацією), спеціальна освіта, фізична культура і спорт).