← Персоналії (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Чикаленко Є. Х. Листування, 1902-1929 роки / Євген Харлампійович Чикаленко, Володимир Кирилович Винниченко ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису, Центр. держ. архів вищих органів влади і упр. України ; упоряд., передм. та комент. Н. Миронець ; наук. ред. В. Панченко. – Київ : Темпора, 2010. – 447 с. : фотоіл.

Анотація

У цьому виданні вперше повністю друкується увесь корпус виявленого в центральних архівах України та УВАН (США) взаємного листування відомих українських громадсько-політичних і культурних діячів століття. Обидва автори були в центрі українського руху початку ХХ ст., багато зробили для розвитку української культури, зокрема літератури, для реалізації ідеї української державності, обидва пізнали гіркий хліб еміграції. У цих листах відображено основні віхи їхньої діяльності на тлі суспільно-політичного життя в Україні, ставлення до багатьох відомих діячів, роздуми про майбутнє української державності. У листах також подано факти особистого життя обох авторів, творча лабораторія письменника В. Винниченка, роль у його долі мецената Є. Чикаленка.

Для науковців, учителів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та української літератури першої третини ХХ ст.