← Культурологія (за жовтень 2019 р.)

Бібліографія

Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи : зб. матеріалів I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти та молод. учених, 16 травня 2019 р., м. Кривий Ріг / Криворіз. держ. пед. ун-т. Факультет мистецтв ; відп. ред. О. І. Шрамко. – Кривий Ріг : Маринченко С. В., 2019. – 350 с.

Анотація

Основна тематика збірника  історико-культурологічні аспекти розвитку мистецтва та мистецької освіти; актуальні питання професійної компетентності майбутніх фахівців; традиції, сучасні тенденції та перспективи мистецької освіти.