← Педагогіка (за вересень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Педагогіка і психологія = Pedagogics and Psychology : вісник НАПН України : наук.-теоретич. та інф. вісник / Засновник АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – 1993, вересень. – К. : Педагогічна преса, 1993 .

Педагогіка і психологія. – 2019. – № 2 (103) .

Анотація

Головна мета полягає в сприянні періодичного фахового видання розвитку наукового потенціалу освітніх наук, педагогіки і психології, створенню простору наукової комунікації вчених з актуальних проблем розвитку освіти, освітніх наук, педагогіки і психології, інтеграції вітчизняної педагогічної і психологічної науки у світовий освітньо-науковий простір.