← Мистецький простір (за вересень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Задорожна Л. М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини XIX століття (прозова сторінка) : монографія / Людмила Михайлівна Задорожна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид, допов. і перероб. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 459 с.

Анотація

Розглядається своєрідність та основні здобутки образного і тематичного багатства прозової сторінки історії української літератури нової доби в період її зародження і становлення. Прочитання творів здійснено згідно наукових вимог та відповідно до провідного типу творчості розглянутого періоду літератури.