← ЗНО, навчальна література (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Куленко М. Я. Основи графічного дизайну : підручник : для студентів вищ. навч. закл. / Михайло Якович Куленко ; Київ. нац. ун-т будівництва та архітектури ; за ред. Є. А. Антонович. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Кондор, 2018. – 543 с. : іл.

Анотація

Подано теоретичні та методичні основи графічного дизайну: основи композиції, мистецтва графіки, мистецтва шрифту як передумов графічного дизайну. Зібрано, систематизовано та досліджено головні закономірності композиції знаків провідних фірм, дана їхня характеристика та кваліфікація. Підручник широко ілюстрований роботами знаних художників-дизайнерів, художників, авторськими творами та численними роботами студентів.

Призначено для студентів архітектурних, дизайнерських, художньо-технічних та педагогічних навчальних закладів України.