← Філософія (за липень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Ганаба С. О. Філософія дидактики: контексти, стратегії, практики : монографія / Світлана Олександрівна Ганаба. – Суми : Університетська книга, 2018. – 334 с.

Анотація

У монографії здійснена концептуальна та соціокультурна презентація філософії дидактики як напряму досліджень. Показано можливість застосування пост некласичної методології (соціал-конструктивізму, трансформативної антропології, комунікативної філософії, ідей постмодернізму тощо) в осмисленні проблем навчальної діяльності, окреслено освітні стратегії та практики навчальної діяльності.

Монографія розрахована на науковців, педагогів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів, які цікавляться філософією освіти.