← Енциклопедії, довідники (за травень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Беценко Т. П. Мова українських народних дум : словник текстово-образних одиниць / Т. П. Беценко. – Суми : ВВП «Мрія-1», 2016. – 123 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У словнику зібрано і паспортизовано різнорівневі художньо-образні універсальні засоби мовно-поетичної організації думового епосу – самобутнього різновиду фольклорно-пісенного жанру.

Актуальні теоретичні аспекти лексикографічного опису мовно-образної системи текстів дум знайшли своє практичне втілення у «Словнику епітетів», «Словнику-покажчикові тавтологічних і плеонастичних структур», «Словнику-покажчику географічних найменувань», «Словнику релігійних понять», «Словнику складних слів», «Словнику метонімічних і синекдохічних конструкцій», «Словнику перифраз», «Словнику евфемізмів».

Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, учнів, усіх, хто цікавиться проблемами фольклору, поетичного слововживання, стилістики, лінгвостилістичного аналізу художнього тексту.