← Література з релігієзнавства (за червень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Чучалін О. П. Держава і Православна Церква в Україні у 1920-1930-ті роки : монографія / Олександр П. Чучалін ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2019. – 179 с.

 

Анотація

Монографія присвячена державно-церковним відносинам в Україні 1920-1930-х рр.

На основі широкого кола джерел встановлено стан наукової розробки проблеми в історіографії, систематизовано та проаналізовано джерельну базу, досліджено політико-правове поле становища Православної Церкви в Україні, її роль в культурно-освітній сфері, визначено засади радянської державної політики щодо церковного майна та ліквідації культових споруд, розкрито становище православного духовенства в період формування радянської тоталітарної держави.

Книга буде корисною вчителям, науковцям, аспірантам, студентам, а також усім тим, хто цікавиться історією Православної Церкви в Україні міжвоєнного періоду.