← Філософія (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гуманітарний часопис : [зб. наук. пр.] / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін.-т». – Харків, 2018. – № 3. – 120 с.

Анотація

Гуманітарний часопис містить наукові праці, які відображають широке коло філософських проблем історії й сучасності в галузі гносеології та феноменології, соціальної філософії, антропології й філософії культури.