← Енциклопедії, довідники (за лютий 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Балух В. О. Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI – початку XIX ст. у постатях : словник / В. О. Балух, В. П. Коцур ; Нац. акад. пед. наук України ; передм. Святослав Р. Кияк ; літ. ред. В. П. Ряднова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 279 с. : іл., портр.

Анотація

У словнику проаналізовано життєвий та творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви від Берестейської унії 1596 року до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 р.) та ліквідації Церкви Полоцьким собором 1839 року на Лівобережжі. Представлена основна література про видатних унійних інтелектуалів та ілюстрації, які увиразнюють їхню життєдіяльність.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних і релігійних організацій та установ і всіх тих, хто цікавиться історичним минулим України та Української Греко-Католицької церкви.