← Література з релігієзнавства (за грудень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Тацієнко В. С. Повсякдення православного сільського духовенства Київської єпархії в кінці XVIII на початку XX ст. : монографія / Віталій СТацієнко ; Уман. держ. пед. ун-т імП. Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2018. – 223 с.

Анотація

У монографії на основі численних джерел висвітлюється  повсякденне життя православного парафіяльного сільського духовенства Київської єпархії в кінці XVIII – на початку XX ст. Розглядається місце духовенства в соціальній структурі суспільства, характеризується матеріальне забезпечення, особливості шлюбно-сімейних відносин, акцентується увага на заходах церковної адміністрації, спрямованих на підвищення морального рівня священно- і церковнослужителів. Окрема увага приділена освітньому рівню, місцю благочинницьких та церковних бібліотек у самоосвіті кліру та дозвіллю парафіяльного духовенства.

Книга адресована історикам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією України.