← Педагогіка (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Педагогічна освіта: теорія і практика : зб.наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін.-т педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 24 (1-208). Ч. 2. – 408 с.

Анотація

У збірнику висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та довкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.