← ЗНО, навчальна література (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Рубцов В. І. Фізична хімія : задачі та вправи : навчальний посібник / Володимир Іванович Рубцов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – 2-е вид, випр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 414 с.

Анотація

Навчальний посібник містить задачі з фізичної хімії відповідно до програми вищих навчальних закладів хімічного профілю і охоплює розділи курсу фізичної хімії: хімічну термодинаміку, молекулярні розчини, гетерогенні та хімічні рівноваги, розчини електролітів, електрохімію та хімічну кінетику. Перед кожним розділом дається поширене викладання довідкового матеріалу з теорії – головні поняття, визначення та формули, наведена велика кількість прикладів рішення задач кожного типу, подані задачі для самостійного розв’язання.

Для студентів вищих навчальних закладів хімічного профілю, що вивчають дисципліну «Фізична хімія», аспірантів та викладачів.