← Література з питань екології (за квітень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища. VI Міжнар. наук. конф., 20-23 вересня 2016 р., Львів. до 25-річчя Карпат. Ін-ту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України та 85-річчя проф. Ярослава Сапужака, першого кер. КВ ІГФ НАН України / НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, Карпат. від-ня Ін-ту геофізики ім. С. І. Субботіна, Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; редкол. В. Ю. Максимчук, О. Я. Сапужак, Т. А. Климкович.— Львів. СПОЛОМ, 2016. — 309 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Розглянуто питання вивчення глибинної будови, сейсмічності, геодинаміки земної кори, новітні технології геолого-геофизичного прогнозування геологічного середовища для пошуків покладів нафти і газу, геоінформаційні системи і технології у геофізичних дослідженнях.

Для широкого кола фахівців з геофізики, геології, геодезії та суміжних наук.