← ЗНО, навчальна література (за квітень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова : навч. посіб. для студ. класич., пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. ; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – Ірпінь : Романенко Л. Л., 2016. – 397 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Практикум доповнює підручник «Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика». У ньому представлені загальні рекомендації щодо оволодіння навчальною дисципліною і конкретні розробки восьми змістових модулів, у межах яких подаються питання для обговорення, завдання для самостійної, індивідуальної, навчально- і науково-дослідної роботи, додаткова література, рекомендовані Інтернет-ресурси і завдання для самоконтролю.

Призначається студентам мовних спеціальностей, учителям і викладачам іноземних мов, докторантам, аспірантам, здобувачам.