← Культурологія (за квітень 2018 р.)

Бібліографія

Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. - № 2 (26). – 120 с.

Анотація

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології.

Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.