← Культурологія (за лютий 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Магістеріум : [зб. наук. праць] / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – 103 с.

Анотація

У черговому випуску збірника наукових праць «Магістеріум. Культурологія» подано теоретичні розвідки з сучасних і історично актуальних питань культурології, культурологічну аналітику традиційних і сучасних питань мистецьких практик, аналіз окремих питань етнокультурології та культури стародавніх цивілізацій.

Розраховано на науковців, викладачів, спудеїв вищих закладів освіти, працівників культурно-освітніх установ та усіх, хто цікавиться проблемами системного аналізу культури.