← Філософські науки (за листопад 2023 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. пр. : Філологія. Філософія. Педагогіка / Засновник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Центр Сковородинознавства ; гол. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2021. – Вип. 7. – 476 с. : іл.

Анотація

До збірника ввійшли статті зі Сковородинознавства та Оріховськознавства, авторами яких є учасники XVІ Переяслав-Хмельницьких Сковородинівських читань. Для науковців, аспірантів, студентів, учителів.